Geschiedenis

Welkom op de website van de Willemsfondsschool,

“Nederlands voor anderstaligen” !

In november 1880 werd door het bestuur van het Willemsfonds-afdeling Brussel, besloten een leergang in de Nederlandes taal in te richten.  Er werd een oproep gedaan in verscheidene dagbladen dewelke dadelijk beantwoord werd met 140 inschrijvingen. Dit onverwacht succes stelde een probleem voor het vinden van geschikte lokalen. Dankzij de welwillendheid van de heer Burgemeester en Schepen van onderwijs Karel Buls, kon er met de lessen gestart worden in de Gemeenteschool  nr.10 Rollebeekstraat.

De lessen werden gegeven :

  • voor de dames, dinsdagavond van 19 tot 21u.
  • voor de heren, zaterdagavond van 20 tot 22u

De “Cours de néerlandais pour francophones” kende in de loop der jaren een steeds toenemend succes. De school werd op 27-09-1937 door het Ministerie van Openbaar Onderwijs officieel erkend. Ons succes is de jongste jaren sterk toegenomen. We boekten meerdere malen meer dan 1000 inschrijvingen per schooljaar.

Dit succes is te danken aan verschillende factoren zoals de kwaliteit van onze lessen en onze didactische aanpak, alsook de steeds toenemende noodzaak om zowel Frans als Nederlands te kennen.  Dit is trouwens de eerste onmisbare stap naar integratie.